Wat is Captains Brain

Captains Brain is een manier en een programma om je brein te besturen. Hoe zegt u? Ja, ik bedoel ermee dat je in staat bent om bewust je denken voorrang te geven boven primair te reageren op impulsen of dingen die je kunnen afleiden. 

Voorbeeld: Hoe vaak laat jij je afleiden door je telefoon? Terwijl je aan het schrijven was of in een vergadering zat? Wat er dan gebeurt, is dat je zoogdierenbrein het overneemt van je grotemensen brein. 

hoe zou je het vinden als de piloot op jouw vlucht voortdurend met zijn telefoon aan het pielen is? 

Een tweede ding van Captains Brain is dat je op een slimme en leuke manier je brein traint en beter laat presteren. Je krijgt dan prestaties die lijken op die van een zogenaamd CEO brein. Lekker belangrijk al die kreten, maar er is veel over geschreven en ik leen natuurlijk ook methodes uit die bronnen. (bijvoorbeeld van prof. Margriet Sitskoorn) 

Maak je Captians Brain wakker!

  Hoe kan je overleven in een complexe wereld?

Beschik je over voldoende veerkracht? Hoe overwin je tegenslagen? Hoe reduceer je stress? Wil je betere resultaten bereiken met minder stress en daardoor leven en werken met een hoger welbevinden?

We leven in een VUCA wereld. VUCA staat voor:

–          Volatility (snel veranderend);

–          Uncertainty (onzeker);

–          Complexity (complex);

–          Ambiguity (meerduidig).

 De term VUCA heeft zijn oorsprong in West Point, de militaire academie, waar de Amerikaanse officieren worden opgeleid. Militairen worden doorlopend getraind, in complexe omgevingen, rekening houdend met onverwachte wendingen in operaties en acties, terwijl ze voortdurend te maken hebben met tegenstrijdige en meerduidige informatie. Onder dergelijke omstandigheden wordt hun Captians Brain getraind: angsten en reflexen overwonnen, diverse opties overwogen, om vervolgens de juiste beslissing te nemen.

In het militaire bestaan is wendbaarheid een must en dat is in het bedrijfsleven niet anders. Daarbij gaat het meestal niet om leven en dood, maar door groeiende onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit is er wel strijd: concurrentiestrijd, strijd om de juiste en tijdige informatie, strijd om de meest geschikte mensen, strijd om de beste opdrachten, strijd om innovatie.

Hoe strijdbaar ben jij?

Om in de VUCA wereld de strijd aan te kunnen gaan moet je beschikken over een goed getraind, fit brein met een groot aanpassingsvermogen. Dat geldt voor iedereen: leiders, (project)managers en professionals in alle sectoren. Door je brein te trainen en fit te houden bereik je betere resultaten, kunnen betere keuzes worden gemaakt, kan stress worden gereduceerd en beschikbare tijd beter worden verdeeld tussen je werk en je privé leven.

Voor het eerst zijn de methodieken uit de krijgsmacht en de luchtvaart vertaald en gecombineerd met recente neuropsychologische inzichten. Ze zijn nu voor jou beschikbaar gemaakt. Speciaal en eenmalig met deze workshop.

Herken je dit?

Afleiding door mobiel, social media, internet

Desinformatie bij jezelf en je team

Onverwachte ontwikkelingen

Onoverzichtelijk werkterrein

Onmogelijke deadlines

Onbegrip binnen je team of de opdrachtgever

Het kan ook anders zijn

Goede focus

Vooroplopen in veranderingen

Overzicht houden

Constructief confrontaties aangaan en daarvan leren

Je team de verantwoordelijkheid durven geven

Meer tijd en rust

Deze workshop is een proeverij van de complete training Captians Brain, dat gaat over:  

In de workshop krijg je een introductie van enkele elementen hieruit. 

Wat levert dat op?

Door wie?  

Rob Evers begeleid (project-)managers en ondernemers in de ontwikkeling van persoonlijk- en teamleiderschap met methoden gebaseerd op de werking van de human factors binnen de krijgsmacht en de luchtvaart (Crew Resource Management – CRM) en op relevante psychologische inzichten (o.a. neuropsychologie en transactionele analyse). Een voorbeeld van transactionele analyse is “scriptbreaker”, een workshop die op de PMI Summit werd gewaardeerd met een 8. Hij is oprichter van het Maurits Instituut. Als reserve-officier van de Koninklijke landmacht was hij meerdere malen in oorlogsgebieden (o.a. Afghanistan). Hij is gecertificeerd Crew Resource Management trainer voor bemanningen in de luchtvaart. Omdat hij gefascineerd is door hoe we in staat zijn ons brein te trainen en te verbeteren, heeft hij 9 Levens en Captains Brain ontwikkeld: een vervolg op zijn eerste boek “Teams door het vuur”.  

Voor wie?  

Voor leidinggevenden, (project)managers en professionals die inzien dat een fit en goed getraind brein onmisbaar is in een snel veranderende omgeving die per definitie onvoorspelbaar, complex en ambigue is.

Captains Brain bied je een helder en direct toepasbaar format voor persoonlijk leiderschap en voor teamleiderschap, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en robuuste praktijkleerscholen.