The operation

Create your high performance team.

De droom. Het ideaal van elke organisatie waar teams een sleutelrol spelen.

Stelt u zich eens voor…….

Collega’s wisselen meteen kritische informatie onderling uit, zodat iedereen op de hoogte is van de actuele situatie. Hierdoor kan iedereen adequaat reageren op snelle veranderingen in de omgeving.

Bij onverwachte gebeurtenissen , zoals uitval van collega’s of apparatuur, of onvoorziene drukte, is het team in staat om zelfstandig hierop te reageren, werk te herverdelen, elkaar te ondersteunen, zodat de klus/het project/de opdracht toch binnen de gestelde tijd wordt geklaard.

Moeilijke beslissingen, waar veel vanaf hangt, worden (niet vooruitgeschoven maar) meteen daadkrachtig aangepakt. (Niet door 1 manager maar ) Door de gebundelde kracht van een getraind team, met oplossingsgerichte besluitvorming.

Er heerst een prettige en collegiale sfeer, waarbij iedereen bereid is om het beste van zichzelf te geven. Ten gunste van de gezamenlijke doelstellingen. Afspraken worden nagekomen. Dit alles zorgt voor een hoog moreel en grote saamhorigheid.

Dit is het ideaal van High Performance Teams. Waarom zien we die zo weinig?

Hoe komt het dat dit ideaal zo weinig wordt bereikt in het bedrijfsleven?  

Leiders en managers willen niets liever dan het ideaal van deze samenwerking. Waarom lukt het dan niet om deze team performance te bereiken?

Allereerst omdat dit ideaal binnen de bestuurskamers en managementteams zelf moeilijk te realiseren is. Gezamenlijke doelstellingen mogen dan wel op papier staan, in de werkelijkheid blijken teamleden, zonder dat ze dat beseffen, bezig te zijn om eigen belangen na te jagen.  In dat opzicht wordt er in veel organisaties niet echt het goede voorbeeld gegeven.

En omdat minder goed functionerende teams besmettelijk kunnen zijn, kam men raden naar de effecten op de werkvloer. Alle soorten interventies om de effectiviteit daar te verbeteren zijn dan verloren energie. Vergelijkbaar met het voetbalteam dat slecht presteert als het in het bestuur van de club hommeles is.

In de tweede plaats, omdat we dat simpelweg niet leren. Onze opleidingen, vorming en training is erop gericht om ons als individu te ontwikkelen en ons te onderscheiden van anderen. Verschillen worden automatisch uitvergroot, en in plaats ervoor te zorgen dat we die op elkaar laten aansluiten gaan we er een onderlinge strijd mee aan.

Verder: Individuen vermijden situaties waarin ze echt afhankelijk van elkaar zijn. Omdat dan de eigen prestatie in gevaar kan komen met alle gevolgen van dien. Het omgekeerde wordt dan bereikt: weg van de teamprestatie en de teamspirit.

En dan is er nog iets wat zo voor de hand ligt dat we dat niet zien: het beloningssysteem, wat vrijwel geheel afhankelijk is van de individuele inzet, niet van een teamprestatie. Of afhankelijk van bonussen die geen relatie hebben met het gezond functioneren van een organisatie, maar met dat van de bankrekening van de bestuurder.

Waar vinden we dan wel High Performance Teams?

In de krijgsmacht. Waarom zijn die daar wel?

Al vanaf de rekrutering is een ding heel duidelijk: Het draait om het teamresultaat. In je eentje bereik je niets. Je bent afhankelijk van je team. Trainingen waarbij teams voortdurend in moeilijke situaties worden gebracht zorgen er voor dat teamleden elkaars sterke en zwakkere punten gaan compenseren. Zo komen teamleden veel van elkaar te weten, maar vooral, van zichzelf.  Ze ontdekken eigenschappen en karaktertrekken waarvan ze dachten daar niet over te beschikken. Ze leren ook mentale grenzen te verleggen.

Teams in de krijgsmacht kunnen niet zeggen: we komen er nu niet uit, dat bespreken we dan wel op de volgende vergadering. Er is een constante druk vanuit de omgeving om te presteren, als team op zoek te gaan naar de beste oplossing, die voor te leggen aan de leider zodat hij een goede beslissing kan nemen. En iedereen voelt zich dan verantwoordelijk voor het gestelde doel en het resultaat.

Teams in de krijgsmacht zijn erop getraind om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen in een complexe omgeving. dat kunnen zij, omdat ze snel relevante informatie uitwisselen en dubbelchecken, elkaar ondersteunen en elkaar aanvullen, geleerd hebben om kritisch te denken en te denken in scenario’s. Opgeven is geen optie.

Voortdurend gaan teams uiteen, en worden er nieuwe gevormd. Steeds weer is er het ritueel van elkaar leren kennen en uitdagen. Militairen weten hoe ze een groep moeten vormen tot een team. In het begin is er vooral veel aandacht voor het individu, niet voor wat hij weet, maar om wie hij of zij is. Zo ontstaat het begin van saamhorigheid. En pas als militairen elkaar echt kennen en vertrouwen, kunnen ze als team een operatie volbrengen.

 

Operation: Create your high performance team

De ‘’Operation: your high performance team’’ is een programma voor management- en projectteams die hoge eisen aan zichzelf stellen, en waar een optimale samenwerking, een hoog onderling vertrouwen en feilloze en open communicatie vanzelfsprekend moeten zijn. Waar resultaten en prestaties niet op toeval kunnen berusten. En waar elk teamlid zich even verantwoordelijk voor voelt.

Het is ook bedoeld voor bestuur, teamcoaches, organisatieadviseurs, en ervaren en hoog gekwalificeerde projectmanagers. Bijzonderheid is dat het is geïnspireerd op de toewijding binnen operationele militaire organisaties. 

Wat is de aanpak?

In een twee- of meerdaagse intensieve sessie wordt het team voor een bijzondere opdracht gesteld. Middels simulaties en evaluaties komen de processen aan bod, die bepalend zijn voor het succes en de performance van het team. Ook onder moeilijke en wisselende omstandigheden. En hoe wordt de zogenaamde ‘’esprit de corps’’ bereikt?

Mogelijke onderwerpen zijn:

De ‘’closed loop’’ van communicatie, assertiviteit, feedback en back-up, probleemoplossend vermogen, aanpassingsvermogen, besluitvorming, delen van mentale modellen, zelfreflectie, het levensscript, groeps- en organisatiescript.

Wat is het resultaat van het programma?

Het team weet hoe ze uitdagende doelen en complexe situaties te lijf moet gaan. En hoe ze om moeten gaan met missies die een stevig beroep doen op mentaal en ook fysiek uithoudingsvermogen. 

Na de sessie(s) hebben de teamleden een ruimer en dieper inzicht in wat ze als individu in huis hebben om de bijdrage aan het team te verhogen en te verbeteren. Daarnaast hebben ze hun vaardigheden voor typische teamtaken als probleem- en conflictoplossing en besluitvorming met kritisch denken verbeterd. Ook kunnen de teamleden afzonderlijk en het team als geheel instrumenten toepassen die de teamspirit positief beïnvloeden.

De teamleden zijn in staat om elkaar verantwoordelijk te houden voor het gezamenlijke resultaat. 

Waarop is ‘’ The Operation’’ gebaseerd?

Operation Create your high performance team is gebaseerd op

1.       wetenschappelijk onderzoek naar teamwork (Salas, Cannon-Bowers, LaFasto en Larson, Lencioni, Bijlsma en anderen)

2.       De theorie en praktijk van Crew Resource Management, ontwikkeld bij NASA, de civiele luchtvaart en militaire omgevingen zoals onderzeeërs, en die inmiddels wordt toegepast in operatiekamers en in civiele crisisbeheersing.

3.       Kets de Vries, het Egeleffect. Over onderlinge afstand en nabijheid binnen executive teams.

4.       Het werk van Weisfelt, onder meer beschreven in ‘’De geheimen van de groep’’. Over het groepsdynamische proces, wat bepalend is voor het rendement van het systeem. Onderwerpen als hechting, de ontwikkeling van het leiderschap, en de emotionele aspecten binnen het systeem van de groep en organisatie.

5.       Het boek en de methodiek van ‘’Teams door het vuur, 9 krijgsmachtlessen voor managers’’ van Rob Evers. Dit gaat over het vuurwiel als middel om de noodzakelijke balans tussen actie, reflectie en teamgevoel te creëren. Door toepassing van de negen krijgsmachtlessen kunnen managers en begeleiders als trainers en coaches een team smeden dat in staat is om uitdagende prestaties neer te zetten.

Voor meer informatie over data en condities: neem contact op met Rob Evers, 0655 900996.