High Performance Team

Wat is een high performance team?

Dat is een team waarvan de leden elkaar heel goed vertrouwen, bereid zijn zich voor elkaar geheel in te zetten, en onderlinge conflicten hebben leren overwinnen. En verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Om het gezamenlijk gestelde doel te bereiken.

Wat zijn veel voorkomende problemen binnen teams?

·         Gebrekkige communicatie

·         Het gezamenlijke doel is niet bij iedereen even duidelijk

·         Conflicten worden gemeden waardoor ze ondergronds doorsluimeren

·         Er wordt vaak naar de leider gewezen, die moet het maar oplossen.

Operation Team to the Top. Voor high performance teams.

Een programma voor management- en projectteams die hoge eisen aan zichzelf stellen, en waar een optimale samenwerking, een hoog onderling vertrouwen en feilloze en open communicatie vanzelfsprekend moeten zijn. Waar resultaten en prestaties niet op toeval kunnen berusten. En waar elk teamlid zich even verantwoordelijk voor voelt.

Het is ook bedoeld voor bestuur, teamcoaches, organisatieadviseurs, en ervaren en hoog gekwalificeerde projectmanagers. Bijzonderheid is dat het is geïnspireerd op de toewijding binnen operationele militaire organisaties. 

Wat is de aanpak?

In een twee- of meerdaagse intensieve sessie wordt het team voor een bijzondere opdracht gesteld. Middels simulaties en evaluaties komen alle kritische processen aan bod, die bepalend zijn voor het succes en de performance van het team. Ook onder moeilijke en wisselende omstandigheden. Daarom wordt er aandacht gegeven aan de het bereiken van de zogenaamde ‘’esprit de corps’’.

Mogelijke onderwerpen zijn:

De ‘’closed loop’’ van communicatie, assertiviteit, feedback en back-up, probleemoplossend vermogen, aanpassingsvermogen, besluitvorming, delen van mentale modellen, zelfreflectie, het levens- en groepsscript, goal setting.

Wat is het resultaat van de training of het programma?

Het team weet hoe ze uitdagende doelen en situaties te lijf moeten gaan, en hoe ze een complexe missie moeten volbrengen. Een missie die een stevig beroep kan doen op mentaal (soms ook fysiek) uithoudingsvermogen. 

Na de sessie(s) hebben de teamleden een ruimer en dieper inzicht in wat ze als individu in huis hebben om de bijdrage aan het team te verhogen en te verbeteren. Daarnaast hebben ze hun vaardigheden voor typische teamtaken als probleem- en conflictoplossing en besluitvorming met kritisch denken verbeterd. Ook kunnen de teamleden afzonderlijk en het team als synergetisch geheel instrumenten toepassen die de teamspirit positief beïnvloeden.

Waarop is het gebaseerd?

Operation Top Team is gebaseerd op

  1. Wetenschappelijk onderzoek naar teamwork (Salas, Cannon-Bowers, LaFasto en Larson, Lencioni, Bijlsma en anderen)
  2. De theorie en praktijk van Crew Resource Management, ontwikkeld bij NASA, de civiele luchtvaart en militaire omgevingen zoals onderzeeërs, en die inmiddels wordt toegepast in operatiekamers en in civiele crisisbeheersing.
  3. Het werk van Weisfelt, onder meer beschreven in ‘’De geheimen van de groep’’. Over het groepsdynamische proces, wat bepalend is voor het rendement van het systeem. Onderwerpen als hechting, de ontwikkeling van het leiderschap, en de emotionele aspecten binnen het systeem van de groep en organisatie.
  4. Het boek en de methodiek van ‘’Teams door het vuur, 9 krijgsmachtlessen voor managers’’ van Rob Evers. Dit gaat over het vuurwiel als middel om de noodzakelijke balans tussen actie, reflectie en teamgevoel te creëren. Door toepassing van de negen krijgsmachtlessen kunnen managers en begeleiders als trainers en coaches een team smeden dat in staat is om uitdagende prestaties neer te zetten.

Wat is het niet?

Het is geen ‘’dagje uit’’ of een recreatieve invulling van het budget voor personeelsfeestjes;

Het is geen organisatiecosmetica, waar het lijkt te gaan om teambuilding maar waar de diepere onderwerpen of de echte noodzakelijke kwaliteiten worden vermeden. Maar waarbij iedereen weer kan denken: ‘’We hebben er tenminste weer even een beetje aandacht aan besteed’’

Het is geen programma met alleen outdoor activiteiten met oppervlakkige feedback als ‘’zie je wel dat je het kan’’ of ‘’waar was het leiderschap’’.

Hoe zit dat met die militaire insteek? Is dat wel bruikbaar? Dat is toch erg eenzijdig?

Het hardnekkige vooroordeel van ‘’bevel is bevel’’ wordt vaak genoemd door mensen die geen idee hebben van het teamwerk in de moderne krijgsmacht. Daar is het team de eenheid die op eigen initiatief en onder moeilijke omstandigheden, complexe en onvoorspelbare gebeurtenissen moet zien op te lossen. En leiderschap bestaat bij de gratie van zelf voorop gaan in de strijd. En een rotsvast vertrouwen in die leider.

 Anderzijds, een simpele transfer van lesjes of trucjes van militairen naar een civiele omgeving werkt niet, omdat de context van de militaire setting geheel afwezig is.

Wat wel kan, en wat gebeurt in de werkvormen van Operation Team to the Top, is de psychosociale en mentale processen binnen militaire teams, door de deelnemers te laten doorgronden. Om ze te vertalen naar en toe te passen in een civiele omgeving.