Gedragsmarkers

Behavioral markers of gedragsmarkers zijn indicatoren van gedrag, die door observatie of middels vragenlijsten/scorelijsten in beeld worden gebracht. Ze zijn bedoeld om teamprocessen te meten en in kaart te brengen, zodat bepaald kan worden hoe het team de prestatie en de output kan verbeteren. Dat kan door het team zelf gebeuren of door een begeleider. 

Lees ook het gehele artikel hierover.