Cases

Een team wat niet met zich laat sollen

Een operationeel team in de logistiek krijgt het steeds drukker en stressvoller, terwijl er weinig mogelijkheden zijn om elkaar hierin te ondersteunen. Er zijn teveel vergaderingen maar het team kent elkaar desondanks niet echt goed. Het team zou wel meer met elkaar willen doen, elkaar opzoeken om elkaars kwaliteiten beter te leren kennen en te groeien als groep. De teamdag die door Mauris Consulting wordt georganiseerd is gericht op het brengen van ontspanning en het maken van echt onderling contact. Dat kan alleen als de werksituatie en de zorgen worden achtergelaten. Het team laat een aantal dingen zien: Hoog energieniveau, en ze zijn in staat om de vijand bloot te leggen. Hierover ontstaat een pittige discussie. Men wil naar oplossingen, tegelijk is zichtbaar dat het team te snel wil en hiermee schade oploopt. In de vertraging die erop volgt, worden subgroepjes zichtbaar en wordt de spanning voelbaar. De opdracht wordt goed afgerond. Tenslotte noteert ieder zijn persoonlijke doelen en de teamdoelen. 

System integrator en IT consulting company: Management team agility.

Binnen het management team was er laag onderling vertrouwen, en in de projectteams was er slechte samenwerking omdat men verspreid was over meerdere locaties. Er waren gebrekkige methodes voor probleemoplossing, conflicthantering en besluitvorming. De teamleden namen weinig verantwoordelijkheid voor teamaangelegenheden en bedreven eigen politiek. Als extern consultant heeft Rob Evers zijn methode “Teams door het vuur’’ toegepast in een begeleidingstraject voor het team. De energie die in het team ‘’ondergronds’’ was gegaan is door zijn interventie naar boven gehaald zodat deze werd gericht op het gezamenlijke resultaat. Om dat te bereiken is een omslag teweeg gebracht in persoonlijke gedrags- en attitudeverandering. Als spin off van deze interventie heeft het team als agile unit zich aangesloten bij de meest prestigieuze consulting firma van Nederland. 

Moreel en werkbeleving bij Koninklijke Marine

Als deel van een onderzoek naar werkbeleving en moreel binnen twee krijgsmachtdelen is er een onderzoeksdesign gemaakt voor het verzamelen van data bij ruim 15.000 medewerkers. Deze data zijn geanalyseerd en geëvalueerd en vertaald naar onderzoeksresultaten. Het bleek dat men een hoge werkdruk ervaarde en dat er weinig zicht was op verlichting hiervan. Voorts werd het gebrek aan goede uitrusting gezien als niet slechts een dissatisfier maar als een gevaar voor operationele inzetbaarheid. Daarop volgde rapportage en advies aan opperofficieren over leiderschap, cultuur, werkdruk, teamvorming, motivatie en moreel, thuisfront. Resultaat: Implementatie van directe communicatielijnen tussen troepen, werkvloer en staf. Verbetering van sfeer, cultuur en moreel.

Process Reengineering bij een multinational 

Het Seagram concern ( 13 miljard omzet, 30.000 werknemers, gevestigd in 65 landen en met 44 productielocaties, en 135 merken, waaronder Chivas Regal, The Glenlivet, Absolut, Captain Morgan) was gegroeid tot een lappendeken van niet of slecht op elkaar aangesloten business processen in procurement, sales en marketing. Klanten die wel verder waren met geïntegreerde processen, zoals bij klanten in de duty free handel, hadden last van een lage servicegraad en sterk wisselende productitems, onbetrouwbare uitleveringen en promotionele acties. Dit leidde tot een slechte shelf position en teruglopende verkopen. Als onderdeel van een dramatisch en alomvattend Business Process Reengineering programma voor het gehele concern, heeft Rob Evers als Teamleader het herontwerp van offer to order en order to delivery processen doorgevoerd. Dit is gebeurd op basis van datamining in big data over promotionele effectiviteit. Resultaat: verhoging van klanttevredenheid van 60 naar 85% en servicegraad van 55% naar 89%. Ontwerp van een dashboard om deze parameters automatisch te blijven meten op wereldwijde schaal.

Nuclear Security Summit 

Groot internationaal congres met wereldleiders te Den Haag over veiligheid van nucleair materiaal. Ten tijde van de projectstart was er (nog) geen plan voor militaire steunverlening aan civiele autoriteiten. Er was een reële dreiging voor verstoringen en aanslag. Bezoek van president van de Verengde Staten. Als reservist was Evers projectofficier op de landmachtstaf en verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet van 4000 man troepen voor beveiliging van Schiphol, A4/A44, Den Haag congresgebouw, Amsterdam/Rijksmuseum landing zone. Afstemming met Min BuZa (opdrachtgever). Resultaat: Soepele ontplooiing en inzet van landmachtbrigade, coördinatie van duikteams, EOD teams. Ongestoord verloop en mede daardoor succesvolle conferentie.